Voorwaarden

De voorwaarden voor gebruik van de site

De website en inhoud ervan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bedoeld om bezoekers te informeren over ProtecTrans en haar diensten.

Aansprakelijkheid

ProtecTrans is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit gebruik van deze website en/of verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze site vermelde hyperlinks naar andere websites.

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij ProtecTrans en is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ProtecTrans deze website of delen ervan op enigerlei wijze te vermenigvuldigden.

Heeft u nog vragen?

Wij staan u graag persoonlijk te woord omtrent vragen en/of opmerkingen die u allicht heeft.